HOME   O NAS   KONTAKT
rozwiazywanie.hsms.pl
Menu
Księga Gości
Pomoc w rozwiązywaniu zadań

Rozwiązuję zadania z matematyki i fizyki, wszystkie poziomy, od liceum po studia, z następujących dziedzin:

- matematyka (zakres liceum, np. równania, nierównosci, funkcja kwadratowa, funkcja wykładnicza, funkcja logarytmiczna, planimetria, stereometria, trygonometria);

- analiza matematyczna (zakres studia np. ciągi, szeregi, badanie przebiegu zmienności funkcji, granice, pochodne, całki, funkcje dwu lub więcej zmiennych, funkcje uwikłane, całki wielokrotne, krzywoliniowe, powierzchniowe, równania różniczkowe, szeregi trygonometryczne, funkcje zmiennej zespolonej, transformacja Laplace, rachunek wariacyjny, rachunek prawdopodobieństwa);

- algebra liniowa, np. wielomiany, macierze i wyznaczniki, liczby zespolone, geometria analityczna, układy równań liniowych;

- matematyka dyskretna, np. logika, relacje, indukcja, rekurencja, zliczanie, grafy, drzewa;

- statystyka (wybrane działy);

- fizyka, np. kinematyka, dynamika, drgania harmoniczne, mechanika relatywistyczna, termodynamika, pole elektrostatyczne, pole magnetyczne, fale, fizyka kwantowa itd.ZASADY:

- Zadania rozwiązuję pisemnie, czytelnym pismem lub na komputerze;

- Rozwiązania są dokładne i z opisem, krok po kroku, mogą doskonale posłużyć do samodzielnej nauki;

- Jeśli chodzi o zapłatę za rozwiązania, to obowiązuje przelew na konto przed przesłaniem rozwiązań. W razie wątpliwości mogę wystawić aukcję na allegro;

- Nie rozwiązuję zadań na konkursy i olimpiady;

- Nie udzielam pomocy na egzaminach ani sprawdzianach w formie MMS.

www.d4u.pl